دسته بندی

تاریخچه ی مدارس اردبیل

تاریخچه ی مدارس اردبیل

معرفی افرادی که مدارس اردبیل به نام آن‌ها نامگذاری شده بود

معرفی افرادی که مدارس اردبیل به نام آن‌ها نامگذاری شده بود. ۱-    دبستان قدس محمد قدس مرحوم شیخ الاسلام محمد قدس اولین رئیس اداره ی فرهنگ ، معارف و صنایع مستظرفه در اردبیل بود. قدس حدود ۱۱ سال بی آن…

ادامه مطلب
تاریخچه ی مدارس اردبیل

اولین مدارس دولتی اردبیل

هیئت نشر معارف: هیئت نشر معارف اردبیل در سال ۱۲۸۹ خورشیدی با شرکت آقایان آخوند زاده ، غلام غلامین، عباس محسنی سید یوسف معاون، حسین قلی کاظمی، عبدالعظیم واهب زاده و یوسف ضیاء ( دلخون) تشکیل شد. در این هنگام…

ادامه مطلب
تاریخچه ی مدارس اردبیل

اولین مدارس اردبیل قبل از تاسیس اداره ی معارف

اولین مدارس اردبیل قبل از تاسیس اداره ی معارف مدرسه ی نصریه سال ۱۲۸۴ خورشیدی برای مردم اردبیل با سال های دیگر تفاوت داشت. محمد ولی خان سپهدار، معروف به نصرالسلطنه حاکم اردبیل بود. او میرزا حسین رشدیه برادر میرزا…

ادامه مطلب