دیداری با معلم هایمان

از راست به چپ : غلام الهورنی متولد 1304 ، معلم کلاس دوم دبستان دهقان حمدالله خسروانی متولد 1310 ، معلم دبستان قدس میر کریم مصدق متولد 1303 ، معلم کلاس اول دبستان انوری یونس غریب زاده متولد 1306 ، دبیر علوم انسانی دبیرستان های اردبیل

 


دیداری با معلم هایمان

از راست به چپ : غلامعلی میرزا رحیمی آموزگار فرهنگ اردبیل متولد 1301 اشرف نصیری آموزگار پنجم ابتدایی دبستان جعفری اسلامی متولد 1311 توحید زینالی نمین ناظم دبستان انوری متولد 1309 غلامرضا کبودی مقدم دبیر جغرافی دبیرستان های اردبیل متولد 1322

 


 

توضیح : سید عبدالحمید سید شنوا بازرس اداره فرهنگ اردبیل متولد 1307 در مراسم تجلیل از نیم قرن تلاش های علمی و فرهنگی استاد سید شنوا در سال 1382

توضیح : سید عبدالحمید سید شنوا بازرس اداره فرهنگ اردبیل متولد 1307 در مراسم تجلیل از نیم قرن تلاش های علمی و فرهنگی استاد سید شنوا در سال 1382

 


moalem-pic3

از راست به چپ : هزار سالمی متصدی امتحانات متولد سال 1299 ، محمد بدر رئیس دبیرستان کسری متولد 1298 ، سلمان وقری رئیس کمیته ی پیکار با بیسوادی متولد 1312 ، حسن ساسر رئیس امتحانات آموزش و پرورش متولد 1297

 


بنیانگذاران دبیرستان جهان علوم در سال 1348 خورشیدی

بنیانگذاران دبیرستان جهان علوم در سال 1348 خورشیدی