دسته بندی

در اردبیل

در اردبیل

تاریخچه ی پزشک و پزشکی در اردبیل

حاج سید احمد صفوی (فخر الحکما) حاج سید احمد مشهور به حاج فخر فرزند آقا سید نظام الدین صفوی از سادات با نفوذ و مورد احترام مردم در اواخر دوره ی قاجار بود.از میان چهار فرزند آقا سید نظام الدین یعنی…

ادامه مطلب