فهرست کتاب هایی که منتشر کرده ایم

logopub

انتشارات مکارمی شماره پروانه 9629

چاپ و نشر کتاب و مجلات ، ویراستاری ، طراحی روی جلد ، صفحه آرایی و حروف چینی

اردبیل ، عالی قاپو ، خیابان سی متری ، رو به روی هتل نگین ، مجتمع تجاری – خدماتی مهدیه ، طبقه دوم ، پلاک 35
کدپستی : 5614643835
تلفن و نمابر: 33330393
دفتر تهران: 55774622
همراه: 09144526347
پست الکترونیک: makaremi.ali@gmail.com

در کارگاه قلم
موضوع:
ادبیات فارسی – راهنمای آموزشی (عالی)
پدیدآورنده:
نویسنده:علی مکارمی‌نیا
ناشر:
مکارمی
۹۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۲ – ۱۰۰۰ نسخه
تاریخ نشر:۹۲/۰۸/۲۹
قیمت پشت جلد :۵۰۰۰۰ ریال
کد دیویی:۸fa۰.۷۶
زبان کتاب:فارسی
محل نشر:اردبیل – اردبیل

 

روی بام زمان: درس‌نامه‌ی فارسی عمومی
موضوع:
ادبیات فارسی – راهنمای آموزشی (عالی)
پدیدآورنده:
نویسنده:علی مکارمی‌نیا
ناشر:
مکارمی
۱۶۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱(فهرست تمام چاپ ها ) – ۱۰۰۰ نسخه
تاریخ نشر:۹۲/۰۲/۱۱
قیمت پشت جلد :۶۰۰۰۰ ریال
کد دیویی:۸fa۰.۷۶
زبان کتاب:فارسی
محل نشر:اردبیل – اردبیل

 

تنظیم مقررات در ارتباطات و فناوری اطلاعات
موضوع:
تکنولوژی اطلاعات – قوانین و مقررات
تکنولوژی اطلاعات – قوانین و مقررات – ایران
پدیدآورنده:
نویسنده:بهمن حسین‌زاده
ناشر:
مکارمی
۱۵۲ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ – ۱۰۰۰ نسخه
تاریخ نشر:۹۲/۱۰/۲۳
قیمت پشت جلد :۶۰۰۰۰ ریال
کد دیویی:۳۴۳.۰۹۹۹
زبان کتاب:فارسی
محل نشر:اردبیل – اردبیل

 

قصه‌گویی و نمایش خلاق
موضوع:
نمایش و آموزش و پرورش
قصه‌گویی
پدیدآورنده:
نویسنده:شهداد عبدالهی‌خانقاه
ویراستار:علی مکارمی‌نیا
ناشر:
مکارمی
۲۰۲ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ – ۱۰۰۰ نسخه
تاریخ نشر:۹۳/۰۴/۲۵
قیمت پشت جلد :۷۰۰۰۰ ریال
کد دیویی:۳۷۲.۶۷۷
زبان کتاب:فارسی
محل نشر:اردبیل – اردبیل

 

موج خسته
موضوع:
شعر فارسی – قرن 14
پدیدآورنده:
شاعر:محمد فرهمند
ناشر:
مکارمی
۸۸ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ – ۱۰۰۰ نسخه
تاریخ نشر:۹۳/۰۴/۲۹
قیمت پشت جلد :۶۰۰۰۰ ریال
کد دیویی:۸fa۱.۶۲
زبان کتاب:فارسی
محل نشر:اردبیل – اردبیل

 

شرح تحریمه القلم سنایی غزنوی
موضوع:
سنایی، مجدود بن آدم، 473؟ – 525؟ ق.- تحریمه القلم – نقد و تفسیر
شعر فارسی – قرن 6 – تاریخ و نقد
پدیدآورنده:
نویسنده:احمد نورمند
ناشر:
مکارمی
۱۱۸ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ – ۱۰۰۰ نسخه
تاریخ نشر:۹۳/۰۹/۱۹
قیمت پشت جلد :۸۰۰۰۰ ریال
کد دیویی:۸fa۱.۲۳
زبان کتاب:فارسی
محل نشر:اردبیل – اردبیل

 

 

چرند و برند و پرند: کاریکلماتور و شعر طنز
موضوع:
کاریکلماتور
شعر طنزآمیز
شعر فارسی – قرن 14
پدیدآورنده:
ناشر:
مکارمی
۸۴ صفحه – خشتی (شومیز) – چاپ ۱ – ۱۰۰۰ نسخه
تاریخ نشر:۹۳/۱۱/۲۶
قیمت پشت جلد :۶۰۰۰۰ ریال
کد دیویی:۸fa۷.۶۲
زبان کتاب:فارسی
محل نشر:اردبیل – اردبیل

 

 

صداهای ماندگار حسینی اردبیل
موضوع:
سوگواران امام حسین (ع) – سرگذشتنامه
مداحان – ایران – اردبیل – سرگذشتنامه
پدیدآورنده:
نویسنده:محمد اصغری‌کلاسر
ناشر:
مکارمی
۲۷۲ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ – ۲۰۰۰ نسخه
تاریخ نشر:۹۳/۱۲/۰۲
قیمت پشت جلد :۳۰۰۰۰۰ ریال
کد دیویی:۲۹۷.۷۵۴۹۲
زبان کتاب:فارسی
محل نشر:اردبیل – اردبیل

 

ظرایف تفاوت‌های واژگانی در بیان قرآنی
موضوع:
قرآن – مسائل لغوی
قرآن – واژه‌شناسی
پدیدآورنده:
نویسنده:محمدیاس خضرالدوری
مترجم:علیرضا فیضی
ناشر:
مکارمی
۴۵۶ صفحه – وزیری (گالینگور) – چاپ ۱ –
تاریخ نشر:۹۳/۱۲/۰۲
قیمت پشت جلد :۲۲۰۰۰۰ ریال
کد دیویی:۲۹۷.۱۵۳
زبان کتاب:فارسی
محل نشر:اردبیل – اردبیل

 

کلاسر نگین ایل شاهسون: مروری بر تاریخ طوایف گرمی، موران، اجارود، دشت‌مغان، مشگین‌شهر، ویلکیج و فولادلو
موضوع:
کلاسر (اردبیل)
پدیدآورنده:
نویسنده:محمد اصغری‌کلاسر
ناشر:
مکارمی
۵۹۲ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ – ۱۰۰۰ نسخه
تاریخ نشر:۹۲/۱۲/۲۶
قیمت پشت جلد :۴۲۰۰۰۰ ریال
کد دیویی:۹۵۵.۹۷۱۷
زبان کتاب:فارسی
محل نشر:اردبیل – اردبیل

 

نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات در مدیریت بحران: مجموعه مقالات
موضوع:
مدیریت بحران – مقاله‌ها و خطابه‌ها
تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات – مقاله‌ها و خطابه‌ها
پدیدآورنده:
گردآورنده:بهمن حسین‌زاده
گردآورنده:نیما شاهرخ‌شاهی
گردآورنده:سعید طاهری
ناشر:
مکارمی
۱۹۲ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ – ۱۰۰۰ نسخه
تاریخ نشر:۹۴/۰۵/۰۳
قیمت پشت جلد :۱۰۰۰۰۰ ریال
کد دیویی:۶۵۸.۴۰۵۶
زبان کتاب:فارسی
محل نشر:اردبیل – اردبیل

 

از دریا
موضوع:
ادبیات فارسی – مجموعه‌ها
پدیدآورنده:
نویسنده:علی مکارمی‌نیا
ناشر:
مکارمی
۱۷۰ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ – ۱۰۰۰ نسخه
تاریخ نشر:۹۴/۰۶/۰۷
قیمت پشت جلد :۸۰۰۰۰ ریال
کد دیویی:۸fa۰.۸
زبان کتاب:فارسی
محل نشر:اردبیل – اردبیل

 

راهنمایی و مشاوره در دوره‌ی ابتدایی
موضوع:
مشاوره در آموزش ابتدایی
مشاوره در آموزش ابتدایی – ایران
مشاوره در آموزش و پرورش
پدیدآورنده:
نویسنده:شهاب فطین
نویسنده:طاهر اصلانی
نویسنده:بهزاد حبیبی
ناشر:
مکارمی
۱۵۲ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ – ۱۰۰۰ نسخه
تاریخ نشر:۹۴/۰۶/۲۵
قیمت پشت جلد :۱۰۰۰۰۰ ریال
کد دیویی:۳۷۲.۱۴
زبان کتاب:فارسی
محل نشر:اردبیل – اردبیل

 

فرایند آموزش ضمن خدمت در سازمان‌ها
موضوع:
آموزش حین خدمت
یادگیری سازمانی
تسهیلات گروهی
پدیدآورنده:
نویسنده:رامین پوراسکندری
نویسنده:محسن مولاپناه
ناشر:
مکارمی
۱۵۸ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ – ۱۰۰۰ نسخه
تاریخ نشر:۹۴/۰۶/۲۵
قیمت پشت جلد :۸۰۰۰۰ ریال
کد دیویی:۶۵۸.۳۱۲۴
زبان کتاب:فارسی
محل نشر:اردبیل – اردبیل

 

مینای شکسته
موضوع:
شعر فارسی – قرن 14
پدیدآورنده:
شاعر:علی‌اصغر صادقی‌فرد
ناشر:
مکارمی
۲۰۲ صفحه – وزیری (گالینگور) – چاپ ۱ – ۱۰۰۰ نسخه
تاریخ نشر:۹۴/۱۲/۱۰
قیمت پشت جلد :۲۰۰۰۰۰ ریال
کد دیویی:۸fa۱.۶۲
زبان کتاب:فارسی
محل نشر:اردبیل – اردبیل

 

 

گلشن عشق
موضوع:
شعر فارسی – قرن 14
پدیدآورنده:
شاعر:طهماسقلی اصغری اردبیلی
ناشر:
مکارمی
368 صفحه – جیبی(گالینگور) – چاپ ۱ – 2۰۰۰ نسخه
تاریخ نشر:۹5/6/۱۰
قیمت پشت جلد :160000 ریال
کد دیویی:894/3611
زبان کتاب:ترکی
محل نشر:اردبیل – اردبیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *