دسته بندی

اندیشه ها

اندیشه ها

داستان ناقه ی مجنون

روز و شب در جنگ و اندر کشمکش/کرد چالش اولش با آخرش همچو مجنون در تنازع با شتر/گه شتر چربید و گه مجنون حر همچو مجنون اند و چون ناقه اش یقین/می کند آن پیش و آن واپس به کین…

ادامه مطلب
اندیشه ها

مجلسی با مولانا

ای فلان ما را به همت یاد دار / تا شویم از اولیا پایان کار از خدایت چاره هست از قوت نی / چاره هست از دین و از طاغوت نی به عقیده ی مولانا اگر انسان از واژه ی…

ادامه مطلب