مشاهیر اردبیل

شیخ الاسلام محمد قدس

مرحوم شیخ الاسلام محمد قدس وزارت «معارف اوقاف و صنایع مستظرفه» در سال ۱۲۸۸ تاسیس شد. بلافاصله بعد از آن اداره ی معارف ایالتی در تبریز به ریاست دکتر امیراعلم شکل گرفت. در اجرای سیاست تشکیل شعبات در شهرستان ها…

ادامه مطلب