دیدنی ها و آثار تاریخی, مراکز دیدنی, مشاهیر اردبیل

شمس الدین محمد زرگر اردبیلی معروف به پیرزرگر و مسجد آن در اردبیل

نام مسجد به یکی از پیران وارسته¬ی هم عصر با شیخ صفی¬الدّین به نام شمس¬الدّین محمد زرگر اردبیلی معروف به پیرزرگر منسوب است. بانیان اولیه¬ی این بنا علاقه¬مندان به مکتب فکری و تعلیمات اخلاقی این پیر روشن ضمیر بوده¬اند.

ادامه مطلب