دکتر عبدالله توکل

دکتر عبدالله توکل

دکتر عبداله توکل یکی از نویسندگان و مترجمان مشهور ایرانی است. که در سال 1303 خورشیدی در اردبیل به دنیا آمد. ابتدا به مطبوعات روی آورد سپس زبان فرانسه را فرا گرفت و همه‌ی عمر خود را به ترجمه‌ ی آثار متعدد از انگلیسی و فرانسه به زبان فارسی پرداخت. ترجمه‌های او بالغ بر چهل و چهار اثر است. مرحوم استاد توکل در 25 شهریور سال 1378 در اردبیل درگذشت و در مزارستان غریبان به خاک سپرده شد. او مجموعه‌ی کتاب‌خانه‌ی خود را به کتاب‌خانه‌ی عمومی اردبیل وقف نموده است.