فرش شیخ صفی

سی و دو میلیون گره دارد متن آن لاجوردی است و ترنج زرد طلایی با شاخ و برگ اسلیمی و گل های ریز نقش دارد. در سال 946 هجری به دستور شاه طهماسب اول بافته شد. اندازه ی آن 5.34* 11.38 متر است. استادکار آن مقصود کاشانی بود و قندیل خانه را مفروش می کرد.بیتی از حافظ هم زینت بخش متن قالی است.جز آستان توام در جهان پناهی نیست/ سر مرا به جز این در پناهگاهی نیست
این فرش در دهه های پایانی قرن نوزدهم هجری به وسیله ی کمپانی زیگلر از ایران خارج شد. در سال 1893 به ملکیت موزه ی آلبرت و ویکتوریا در آمد. گویا این فرش دو تخته بوده که دیگری هم در انگلستان به ملکیت برادران دووین باروس در آمده است

 

 

 

 

 

 

موزه آلبرت و ویکتوریا - فرش شیخ صفی