متن کتبیه فرمان شاه طهماسب صفوی درباره اردبیل


« بعد حمدالله و حسن توفیقه چون به میامن توفیقات صدرنشین اولیاء¬الله معروفه و برکات تاییدات صاحب تمکین اصفیاء المعین بانوار مهر آثار غره غرای هدایت شعار ولایت دثار نواب اعلی عالی حضرت سلطان السلاطین بالارث و الاستحقاق ظل¬الله فی الآفاق السطان ابن السلطان ابوالمظفر السلطان شاه طهماسب الصفوی الحسنی بهادرخان خلدالله تعالی ملکه و سلطانه و ابداکرامه و احسانه لامع و هویداست و حظایر فیض مآثر علیه صفیه صفویه تالی مشاهد مقدسه و عتبات سدره مرتبه است همچنانکه در آن روضات منوره عمال از جرئت اظهار بدعت ممنوع شده حکم گشته است که جمیع مجاوران و زایران و ساکنان از تکالیف غیرمشروعه مصون بوده امر خیر اثر فرمان قضا قدر شرف صدور یافت که در دارالارشاد اردبیل ولایت همان قاعده حسنه را منظور داشته… . شلبانی محترفه وهیمه بازار و گوسفند بازار و برنج بازار و پیشکش تمغاوات و محترفه ولایات و رسم الاحتساب طلبی از ساکنان و غیر آنجا ننماید تا به مصدوقه و من دخله کان آمنا مشاهد عالمیان و منظور جهانیان گردد و بعد از شرف توبه نصوح و فتح ابواب نصرت و فتوح بنا بر کمال توجه خاطر انور بترویج شرع مطهر و غایت اهتمام امر بمعروف و نهی از منکر فرمان قضا جریان عزاصدار یافت که در دارالارشاد مذکور و ولایت بدستوریکه در عساکر منصوره ممالک محروسه شرابخانه و بنج خانه معجون خانه و بوره خانه و بیت اللطف و قمارخانه و قوالی، کبوتر بازی منع شد و مستوفیان کرام مال و خراجات آنها را از دفاتر خراج نموده من بعد اطلاق نمایند واحدی بامر از امور غیر شرعیه مثل ریش تراشیدن و طنبور زدن و نردباختن و بدعت تعزیت … . وا داشتن و خدمات امردان در حمامت و ارتکاب امور غیر مشروعه اشتغال ننمایند و پیرامون نگردند ضمن دخله بدله بعد ماسمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه و خلاف کننده از مردودین درگاه الهی و بارگاه شاهی خواهد بود و در سلک اولئک علیهم¬لعنه¬الله و الملائکه و الناس اجمعین منسلک خواهد گشت و از مرحمت نسبت به سکنه آنجا باهتمام و افاضت و افادت شاهی خلیفه … . امیر معین الشریعه والدین امیر الاوحدی بظهور پیوست بتاریخ شهر حجه الحرام سنه 932 کنبه حسن»

بازنویسی متن کتیبه شاه طهماسب صفوی
بعد از سپاس خداوند [به خاطر] توفیق بهینه¬ای که [ارزانی کرد] و نیز به برکت توفیقات اولیای عالی مقام خداوند و به برکت یاری¬های برگزیدگان عالی جاه او [و نیز] به سبب درخشش ماه رخشانی که چون خورشید پرتو افشانی می¬کند [همو که] هدایت، شعار او و ولایت جامه¬ای بر قامت او است [همان کسی که ] جانشین بلندمرتبه¬ی شاه شاهان است و شاهنشاهی، هم از نظر ارث و هم از نظر شایستگی زیبنده¬ی او است و سایه¬ی خدا در زمین و آسمان است [او که] خود پادشاه است و از نسل پادشاهی پیروزمند می¬باشد. [ او کسی نیست جز] سلطان شاه طهماسب صفوی حسنی بهادرخان، که خداوند مملکت و سلطنت او را برقرار و شوکت و احسان او را جاودانه فرماید، [فرمان زیر صادر می¬شود برای همه]روشن است که زیارتگاه فیض بخش و با صفای صفویه جایگزینی [به حق] برای بارگاه های مقدس امامان [بزرگوار] و آستانه¬های آسمانی آن¬ها است، هان گونه که در آرمگاه¬های تابناک آن حضرات، کارگزاران از انجام دادن کارهای شرک¬آمیز برحذر داشته شده¬اند و دستور داده شده دست که همه¬ی زاویه نشینان و زیارت کنندگان از انجام دادن کارهای خلاف پرهیز کنند [اینک]فرمان ثمربخش ملوکانه که همچون حکم خداوند است بدین گونه صادر شد که در ولایت دارالارشاد اردبیل هم همان قوانین زیارتگاه ها و بقاع متبرکه ( امامان) منظور شود و از [ پیشه وران و صنعت¬گران بازارهای] چوب فروشان و گوسفند فروشان و برنج فروشان [و نیز] از صنعتگران اطراف و ساکنان بازار مالیاتی دریافت نشود و مصداق آیه¬ی شریفه¬ی « هر کس بدان وارد شود در امان است» مورد توجه همگان باشد [ و در امان بودن زمانی است که شخص] به شرف توبه¬ی کامل و دایمی موفق شود و پیروزی بر [ نفس] اساس توجه و عنایت او تا گسترش احکام مقدس دین و امر به معروف و نهی از منکر [ نهادینه شود] این فرمان به مانند حکم الهی صادر شده است تا در دارالارشاد اردبیل و اطراف آن همانند دستوری که در پادگان¬های ارتش پیروز [مرسوم است دایر کردن] شراب فروشی، شیره¬کش خانه، کارگاه¬های شراب فروشی، فاحشه¬خانه، قمارخانه، [مراکز] مطربی و کبوتربازی ممنوع است. [ لازم است] حسابرسان گواهی صورت حساب و درآمد آن¬ها را از دفاتر مالیاتی حذف نمایند [ تأکید می¬شود دیگر] کسی به کارهای غیرشرعی مانند تراشیدن ریش، نواختن آلات موسیقی، قماربازی، بدعت در تعزیه، شاهد بازی در گرمابه¬ها و پرداختن به کارهای غیردینی و غیراخلاقی نپردازند و از آن دوری کنند. بعد از ابلاغ این فرمان همه¬ی مردم ملتزم به اجرای آن هستند. هر کس آن را تحریف کند مسئول است و هر کس از آن سرپیچی کند جزو رانده شدگان از درگاه خداوند و بارگاه پادشاهی خواهد بود و در زمره¬ی کسانی خواهد بود که خداوند و فرشتگانش از مردم بر او نفرین می¬کنند. [ سرپیچی کنندگان] از محبّت [پادشاه] در حق کسانی که در آن [سرزمین] ساکن هستند و از بخشش شاهی بهره¬مندند [ محروم خواهندبود]
مسئول ابلاغ احکام شریعت و دین، امیر الاوحدی
ذی حجه¬ی سال 932 ابلاغ شد و حسن آن را انشاء کرد.