به مناسبت هفته کتاب دکتر سید حامد عاملی،استاندار اردبیل به همراه خانم پروانه رضا قلی زاده مدیر کل امور کتاب خانه ها و تعدادی از مدیران کل و کارشناسان ستادی استانداری با حضور در منزل استاد علی مکارمی نیا از خدمات ۴۰ساله ی ایشان در حوزه فرهنگ و پژوهش تقدیر کرد.