کلیسای مریم مقدس اردبیل

کلیسای مریم مقدس اردبیل در سال 1876 میلادی برابر با 1255 خورشیدی بنا شده است . هزینه ساخت این بنا را یک خانواده ارمنی به نام گالوست میرزایان پرداخت کرده است و متولی ساخت آن خاچاطور شهبازیان بود  آخرین مراسم مذهبی آن در سال 1323 برگزار شد و از آن تاریخ به علت مهاجرت ارمنی ها از اردبیل تعطیل است. آخرین کشیش متولی آن وارطان ژاماگورسیان بود . متعلقات کلیسا اعم از حمام و مدرسه از بین رفته است .

کلیسای مریم مقدس

کلیسای مریم مقدس

متن کتیبه کلیسای مریم مقدس اردبیل عبارت زیر است :

« این درب خانه ی حقیقی خداست که به رسم یادبود از طرف اگالوس ملیک میرزایانس به کلیسای مریم مقدس هدیه می شود

کتیبه ی کلیسای مریم مقدس

کتیبه ی کلیسای مریم مقدس