دسته بندی

مشاهیر اردبیل

مشاهیر اردبیل

الهی اردبیلی

حسین بن شرف الدین عبد الحق معروف به کمال الدین و متخلص به الهی در سال ۸۷۰ هجری در اردبیل به دنیا آمد و عمر خویش را در راه تحصیل و تعلیم علوم مختلف روزگار خویش سپری کرد. از او…

ادامه مطلب
مشاهیر اردبیل

دکتر عبدالله توکل

دکتر عبداله توکل یکی از نویسندگان و مترجمان مشهور ایرانی است. که در سال ۱۳۰۳ خورشیدی در اردبیل به دنیا آمد. ابتدا به مطبوعات روی آورد سپس زبان فرانسه را فرا گرفت و همه‌ی عمر خود را به ترجمه‌ ی…

ادامه مطلب
مشاهیر اردبیل

حاج میرزا محسن خوشنویس عماد اردبیلی (متخلص به حالی)

حاج میرزا محسن معروف به عماد اردبیلی و متخلص به حالی ، مجتهد ، شاعر و خوشنویس برجسته ی روزگار خود بود. او در سال ۱۲۴۷ خورشیدی در اردبیل به دنیا آمد و همه ی عمر خویش را در راه تحصیل علوم عصر خویش سپری نمود. از عماد علاوه بر مجموعه ی اشعار ، بیست و دو اثر در موضوعات مختلف دینی ، عرفانی و ادبی به یادگار مانده است.حاج میرزا محسن در سال ۱۳۳۳ خورشیدی در اردبیل دیده از جهان فروبست و در مزارستان بهشت فاطمه ی اردبیل به خاک سپرده شد.

ادامه مطلب
مشاهیر اردبیل

میرزا عبدالحمید آموزگار

میرزا عبدالحمید آموزگار یکی از پیشگامان تعلیم و تربیت در اردبیل میرزا عبدالحمید آموزگار بود.وی در سال ۱۲۵۶خورشیدی در اردبیل به دنیا آمد. کار خود را با معلمی در مدارس نصیریه و جعفریه آغاز کرد سپس در پشت مسجد حاج…

ادامه مطلب
مشاهیر اردبیل

میرزا نصرالله اردبیلی (صدرالممالک)

میرزا نصرالله اردبیلی حدود سال ۱۱۶۰ هجری شمسی در اردبیل به دنیا آمد. در آغازجوانی برای تحصیل دانش به اصفهان رفت. بعد از کسب فضایل علمی و معنوی به وطن خود بازگشت. عباس میرزا نایب السلطنه ی فتحعلی شاه قاجار…

ادامه مطلب