آیت الله سید یونس اردبیلی

آیت الله سید یونس اردبیلی

آیت الله العظمی سید یونس یونسی اردبیلی در سال 1291 خورشیدی در خاندانی از اهل علم و سیادت در اردبیل به دنیا آمد. مقدمات علوم را از پدر بزرگوارشان مرحوم آیت الله آقا میر محی الدّین یونسی فرا گرفت سپس برای ادامه ی تحصیل در سطوح عالی به قم و نجف هجرت فرمود. ایشان بعد از اخذ درجه‌ی اجتهاد در علوم دینی به اردبیل بازگشت و به تدریس علوم دینی و تبلیغ آیین مقدس اسلام و رسیدگی به مسائل اجتماعی مردم همّت گماشت. آیت االله یونسی در سال 1353 در گذشت و در مزارستان شیخان شهر قم در بستر خاک آرام گرفت. ایشان در حوزه های مختلف علوم دینی صاحب تألیفات ارزشمندی هستند.