کتاب «آتش تأویل بر خرمن تنزیل» به قلم آیت‌الله سید حسن عاملی، از سوی انتشارات مکارمی اردبیل، با ویراستاری علی مکارمی‌نیا در 572 صفحه با شمارگان دو هزار نسخه به بهای 80 هزار تومان راهی بازار نشر شده است.

لینک خبر