کتاب «معامله قرن یا جنایت ترامپ علیه فلسطینیان» یکی دیگر از کتاب‌های جدید مربوط به سرزمین فلسطین است که در آن موضوعاتی مربوط به دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ از سال 2016 تا 2020 در آمریکا و اثراتش بر مردم فلسطین دیده می‌شود.

کتاب فوق به قلم مالک صادق پور در انتشارات مکارمی در سال گذشته به چاپ دوم رسید. این کتاب به وقایع تاریخی قرن 21 میلادی اشاره می‌کند و سیاست‌های خاورمیانه‌ای ترامپ را مورد بحث قرار می‌دهد. طرح مناقشه برانگیز «معامله قرن» از سوی ترامپ که حواشی و جنجال‌های زیادی برپا کرد نیز در این کتاب واکاوی شده است.

لینک خبر